Jidwik is de afkorting van “Ja, ik doe wat ik kan!”

Jidwikken is een werkwoord. Ik jidwik. Jij jidwikt. Wij jidwikken.

Wie jidwikt kiest er bewust voor volledige eigen verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame toekomst. Jidwikken begint dus altijd met ja zeggen. Ja zeggen tegen doen wat we kunnen kan iedereen. Het is een commitment aan je eigen idealen. Het is beslissen te geloven in je eigen kunnen. Het is de bereidheid je te focussen op wat je wél kan. Het is een kwestie van je energie benutten waar jij het voor wilt benutten.

Jidwik kwam als een heldere conceptuele gedachte in een roerige nacht in het bewustzijn van mij, Iris Eva.

Ik geef op verschillende manieren uitvoering aan mijn verantwoordelijkheid. Ik bezig actief allerlei vormen van klimaatactivisme. Met 2ehandsleermiddelen verkoop ik zo duurzaam mogelijk gebruikte ontwikkelingsmaterialen aan scholen en kinderdagverblijven. Met #DialoogVeehouderij draag ik bij om naar elkaar te luisteren als je van mening verschilt over de toekomst van de veehouderij en dierenwelzijn in het bijzonder. #DialoogMetDePolitie is een intitiatief waarbij medewerkers van de politie en critici van het overheidsbeleid m.b.t. coronamaatregelen open met elkaar van gedachten wisselen en zich verdiepen in elkaars belevingswerelden. In oktober 2022 is het project Sociaal Onrecht in verduurzaamde oude huurwoningen gestart. Op de tabbladen vind je meer informatie en posts over de verschillende initiatieven die ik neem.